Historia naszej szkoły
zdjęcie budynku szkoły z 1997 roku

Budynek szkoły w 1997 roku

  • Szkoła powstała 1 IX 1991 roku z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, przy współpracy Proboszcza parafii bł. Jadwigi Królowej ks. Jana Mitury. Rozpoczęła swą działalność jako Społeczna Szkoła Podstawowa KSW w Lublinie.
  • Otwarcia i poświęcenia Szkoły w obecności ks. Jana Mitury i kuratora Wacława Czajki dokonał ówczesny biskup pomocniczy lubelski Jan Śrutwa. Powstał wówczas oddział „0” i klasy I - III.
  • Dnia 14 XII 1994 roku Szkoła otrzymała z rąk Księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka dekret zatwierdzający ją jako szkołę katolicką. Organem prowadzącym Szkołę została Parafia Rzymskokatolicka Bł. Jadwigi Królowej w Lublinie.
  • Rok szkolny 1996/97 był pierwszym, kiedy Szkoła obejmowała cały cykl kształcenia, tj. klasy I - VIII. Od tego czasu Szkoła stale szczyci się licznymi laureatami konkursów przedmiotowych m.in. z języka polskiego, przyrody, historii, języka niemieckiego.
  • Wielokrotnie otwierała swoje progi na przyjęcie dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi. Uczniowie, dzięki wysiłkom dyrekcji Szkoły za symboliczną opłatą mieli możliwość wyjazdów do Niemiec, Czech, Szwajcarii, na Białoruś, Ukrainę i Litwę. Dwukrotnie pielgrzymowaliśmy na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - w czerwcu 1997 do Krakowa, na kanonizację naszej Patronki i w czerwcu 1999 do Sandomierza, gdzie Papież poświęcił uroczyście sztandar Szkoły.
  • Łącznie w Szkole uczy się blisko 90 uczniów, których naukę rodzice opłacają wpłatami czesnego. Statut Szkoły przewiduje zniżki w opłatach dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Podobnie jak do tej pory, absolwenci Szkoły mają możliwość kontynuowania nauki w lubelskich katolickich gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
  • Nasi absolwenci stanowią rozpoznawalną grupę w najlepszych lubelskich gimnazjach i liceach, większość z nich wybiera szkoły katolickie lub prywatne (gimnazja i licea: Batorego, „Biskupiak”, św. Tereski, Jadwigi Królowej). Najstarsi wychowankowie naszej szkoły (rocznik 1982) ukończyli już studia magisterskie (UJ, KUL, UMCS, PL i inne).
  • 14 października 2006 roku odbył się I Zjazd Absolwentów - z okazji 15-lecia istnienia naszej Szkoły.
  • Latem 2010 roku dokonano rozbudowy budynku szkolnego. Nasza szkoła powiększyła się o nowe wejście, szatnię i korytarz. Odnowiono również elewację szkoły poddając ją termomodernizacji.