Kadra szkoły 2016/2017
Dyrektor szkoły
Sekretariat
Doradca metodyczny
Wychowawca świetlicy
Nauczyciele wspomagający
Edukacja filozoficzna, Matematyka Inaczej
Edukacja wczesnoszkolna
Logopeda
Religia
J. polski
Matematyka
Historia
Plastyka
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
Dyżur - opieka w szatni szkolnej