Samorząd uczniowski
Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:
  • Lena Melanowicz z kl. IV - przewodnicząca PSU
  • Zofia Lewandowska z kl. V - członek PSU
  • Jakub Barycki z kl. V - członek PSU
  • Aleksander Kałakucki z kl. V - członek PSU
  • Marek Dembal z kl. VI - członek PSU
zdjęcie samorządu KSP